خانه / اسلام ناب محمدی / ادیان شناسی / شناخت کتاب مقدس مسیحیان

شناخت کتاب مقدس مسیحیان

کتاب مقدس مسیحیان (Christian Holy Bible) به دو بخش «عهد عتیق» و «عهد جدید» تقسیم می‌شود که شامل ۶۶ کتاب است. عهد عتیق از ۳۹ کتاب و عهد جدید از ۲۷ کتاب تشکیل شده است.

اصطلاح عهد عتیق از نظر مسیحیان، ناظر به پیمانی است که خدا با پیامبران پیش از عیسی بسته بود. در این پیمان نجات بشر (یا مرتبه ای از آن) با وعده و وعید، قانون و شریعت به دست می آمد، در حالی که در عهد جدید نجات از طریق محبت حاصل می شود.
عهد عتیق در حقیقت همان کتاب مقدس یهودیان است که با برخی تغییرات و اضافات با عنوان عهد عتیق در ایتدای کتاب مقدس مسیحیان جای گرفته است.
نام عبری کتاب مقدس یهودیان “تنخ” است که دارای سه بخش است:  تورات (فرمان یا شریعت)، نوییم (کتب انبیا)، کتوویم (مکتوبات)

 • تورات پراهمیت‌ترین نوشتار یهود است که به باور آنان به‌ وسیله خداوند به موسی وحی شده‌ است.
  تورات مشتمل بر پنج کتاب است. به همین خاطر، گاه «اسفار پنج‌گانه» و «کتب پنج گانه موسی» نیز خوانده می‌شود. این ۵ کتاب عینا در بخش عهد عتیق کتاب مقدس مسیحیان آمده است.
  این پنج کتاب، به این نام‌ها معروفند:
  برشیت (پیدایش)، شموت (خروج)، وییقرا (لاویان)، بمدیبار (اعداد)، دواریم (تثنیه)

عهد جدید به پیمانی اشاره دارد که آغازگر دوره جدیدی از ارتباط خداوند با انسان است. خداوند طبق این پیمان شریعتی را که از طریق موسی عطا کرده بود برداشت و ایمان به مسیح را شرط بخشایش گناهان انسان و رستگاری او قرار داد. نشانه و در حقیقت اصل محوری این پیمان، بخشش کلیه گناهان به واسطه قربانی شدن عیسی مسیح است.
روایت است که در قرن چهارم ميلادى امپراطورى روم پس از آنکه دين عيسى (ع) را پذيرفت، از ميان يكصد و شصت انجيل و رساله و كتب تاريخ كه در ميان مسيحيان رواج داشت، فقط بيست و هفت كتاب و رساله را انتخاب كرد كه به نام “عهد جديد” در برابر “عهد عتيق” قرار گرفت.
عهد جدید مهم ترین مجموعه کتاب مذهبى مسیحیان است که تکیه گاه عموم فِرق مسیحى است و همچون کتاب آسمانى روى آنها تکیه مى کنند، در حالى که خواهیم دانست هیچ یک صورت کتاب آسمانى ندارد.
مجموعه عهد جدید چهار انجیل رسمی از نگاه کلیسا (متی، مرقس، لوقا، یوحنا)، کتاب اعمال رسولان، نامه‌های رسولان مسیح و کتاب مکاشفه را در بر می‌گیرد.
عهد جدید که مجموع آن بیش از یک سوم عهد قدیم نیست، از ۲۷ کتاب و رساله هاى پراکنده در موضوعات کاملاً مختلف تشکیل شده است :

۱- انجيل متى
۲- انجيل مرقس
۳- انجيل لوقا
۴- انجيل يوحنا
۵- اعمال حواريون
۶- نامه پولس به روميان
۷- نامه اول پولس به كرنتيان
۸- نامه دوم پولس به كرنتيان
۹- نامه پولس به گلتيان
۱۰- نامه پولس به افسيان
۱۱- نامه پولس به فيليپيان
۱۲- نامه پولس به كلسيان
۱۳- نامه پولس به تساليان
۱۴- نامه دوم پولس به تساليان
۱۵- نامه پواس به تيموسيان
۱۶- نامه دوم پولس به تيموسيان
۱۷- نامه پولس به تيتوس
۱۸- نامه پولس به فيليان
۱۹- نامه پولس به عبرانيان
۲۰- نامه عام يعقوب حوارى
۲۱- نامه عام اول پطرس حوارى
۲۲- نامه عام دوم پطرس حوارى
۲۳- نامه اول يوحناى حوارى
۲۴- نامه عام دوم يوحناى حوارى
۲۵- نامه سوم يوحناى حوارى
۲۶- نامه عام يهوداى حوارى
۲۷- مكاشفات يوحناى حوارى

مهم‏ترین کتب این مجموعه، اناجیل اربعه هستند.
از میان ۶۰ انجیل موجود در دوران مختلف، فقط این ۴ انجیل توسط کلیسا پذیرفته شد.
این اناجيل، شرح حال عيسى (ع) از ولادت تا وفات اند و مسیحیان در مورد نویسندگان آن ها به یقین نرسیده اند که در ادامه به آن ها اشاره می کنیم.

اناجیل (Gospels)

 • انجيل متّی (۱)

مطابق کتاب قاموس مقدّس: این انجیل به وسیله «متّى» که از حواریون دوازده گانه عیسى بود، در سال ۳۸ میلادى و به عقیده برخى دیگر بین سال هاى ۵۰ تا ۶۰ میلادى نگارش یافته است. (۲)
و به این ترتیب معلوم مى شود که این انجیل مدّتى بعد از مسیح نوشته شده است.
برخی بر این باورند که دیدگاه سنتی ای که این انجیل را به متّی نسبت می دهد، از میانه‌های سده دوم میلادی به بعد رایج بوده است.آن چنان که در چندین منبع آمده است :
نویسنده انجیل متّی ناشناس است، نام نویسنده در متن نیامده و نسبت دادن آن به متی در قرن دوم میلادی اتفاق افتاد. (۳) (۴)
از سده ۱۸ میلادی به بعد، پژوهشگران به صورت فزاینده‌ای درستی دیدگاه سنتی را زیر سوال برده‌اند و امروز بیشتر بر این باورند که متی انجیلی که نامش را بر روی آن گذشته‌اند ننوشته‌است. بیشتر پژوهندگان امروزی بر این باورند که انجیل توسط یک نویسنده مستقل مسیحی در اواخر سده یکم میلادی نوشته شده است.
این انجیل مشتمل بر ۲۷ باب است و در کتاب مقدس مسیحیان اولین انجیل است.

 • انجیل مرقس (۵)

مرقس، طبق تصریح کتاب قاموس مقدّس، از حواریّون نبود ولى انجیل خود را زیر نظر پُطرُس تصنیف کرد. (۷)
مرقس در سال ۶۸ میلادى کشته شد و مى گویند وى مؤسّس کلیساى اسکندریه بود. (۸)
پُطرُس یا پَطرُس، از حواریون دوازده گانه معروف عیسى و از اصحاب خاصّ او بود که نوشته اند: وى در سال ۱۰ قبل از میلاد تولّد و در سال ۶۷ میلادى وفات یافت.
و به این ترتیب، انجیل مرقس نیز مدّت ها پس از عیسى نگارش یافته است.
هرچند که پژوهشگران بعید می دانند این انجیل حتی به دست مرقس نگارش شده باشد و آن را حاصل نگارش نویسنده ای ناشناس می دانند.
“نویسنده انجیل مرقس ناشناس است.” (۶)
این انجیل قديمى ترين و كوتاهترين انجيل است که در ۱۶ باب نگارش شده است. این انجیل تعالیم مسیح را کمتر از سایر انجیل‌ها نقل می‌کند. توجه مرقس بیشتر به کارها و معجزات عیسی است.

 • انجیل لوقا

لوقا رفیق و همسفر پولُس رسول بود و چنانکه خواهیم دید پولس مدّتى پس از عیسى به دین مسیح گروید و در زمان وى یهودى متعصّبى بود. وفات لوقا را در حدود سال ۷۰ میلادى نوشته اند و به گفته نویسنده قاموس مقدّس، تاریخ نگارش انجیل لوقا به زعم عمومى تخمیناً ۶۳ میلادى است. (۹)
که البته این هم مورد نقد پژوهشگران است.
انجيل لوقا مشتمل بر ۲۴ باب است.

 • انجیل یوحنّا

یوحنّا از حواریون مسیح و از رفقا و همسفران پولس است و به گفته نویسنده قاموس مقدّس، شهادت غالب نقّادین تألیف آن را به اواخر قرن اوّل نسبت مى دهد. این انجیل بعد از اناجیل دیگر منتشر شده است. (۱۰)
انجیل یوحنا مشتمل بر ۲۱ باب است و به لحاظ ساختار و محتوا با سه انجیل هم نظر (متی، مرقس، و لوقا) متفاوت است.

 • نتیجه گیری

از بیانات فوق و از مندرجات این چهار انجیل که عموماً داستان کشته شدن مسیح و حوادث بعد از آن را شرح مى دهند به خوبى ثابت مى شود که همه این اناجیل سال ها بعد از مسیح نگاشته شده و حتّى اگر نسبت این اسامی به مولفین صحیح باشد، دو انجیل از این چهار انجیل، توسط کسانی غیر از حواریون مسیح نگارش شده اند.

هم اکنون انجیل های دیگری به طور محدود در دسترس هستند، یکی از آن ها  انجیل برنابا  است، که پس از پیدا شدن آن جنجال عظیمی به راه افتاد.
انجیل برنابا طی حدود ۲۰۰ سال اخیر و از پس علنی شدن وجود آن در واتیکان در دسترس محدود قرار گرفت.
قدیمی ترین اشاره به آن، وجود نام آن در لیست ممنوعه پاپ ژلازیوس یکم در اواخر قرن پنجم میلادی (قبل از پیدایش اسلام) است. (که این لیست را می توانید از اینجا مشاهده کنید)
اندازه این انجیل برابر مجموع چهار انجیل رسمی است. دستخط ایتالیایی آن ۲۲۲ فصل دارد و متن آن حاوی مواعظ اخلاقی و عرفانی از زبان مسیح است.

در کتاب تاريخ اديان و مذاهب جهان، عبدالله مبلغی آبادانی در مورد برنابا اینگونه آمده است:
“برنابا يكى از حواريون مورد اعتماد عيسى بوده است. اعتبار او در ميان ديگر حواريون و پيروان عيسى در حدى بود كه به توصيه و تائيد او پولس ‍ معروف را در جمع خود پذيرفتند. متون موجود اين انجيل هماهنگى هاى زيادى با روايات اسلامى و از جمله با قرآن دارد. در اين انجيل دين عيسى مقدمه اى بر دين اسلام معرفى شده و صريحا در آن سخن از نام پيامبر اسلام به ميان آمده است. و اين امر باعث شده كه كليساى رسمى مسيحيت آن را تحريم و ممنوع اعلام نمايد. اين انجيل قرنها ناپديد بود و در قرن ۱۶ ميلادى اسقف “فرامرنيو”، يك نسخه از آن را كه به زبان رومى بود، از كتابخانه “پاپ اسكوتيس پنجم” بدست آورد. با مطالعه اين انجيل بود كه او به اسلام گرويد.
در اوائل قرن ۱۸ ميلادى نسخه اسپانيولى این انجيل بدست آمد كه توسط دكتر منكهوس به زبان انگليسى ترجمه شد. اين انجيل به زبان فارسى و عربى ترجمه شده است. در اين انجيل سخن از ظهور اسلام و پيامبر اين دين و نفى تحريفاتى كه درباره عيسى معمول شده، رفته است. اين انجيل مى گويد كه عيسى كشته نشده و كسى كه مصلوب گرديد، همان يهوداى اسخريوطى بود و نه حضرت عيسى. اين انجيل نزديكترين متن موجود به تعاليم عيسى (ع) مى باشد. در اين انجيل از خرافات و افسانه ها و دكان گناه خريدن و بهشت فروختن پدران روحانى خبرى نيست.
نام اصلى “برنابا” ” يوسف يا يوسى بوده است و شاگردان عيسى وى را برنابا مى گفتند؛ يعنى فرزند وعظ و تبشير. او از سبط لاوى و از اهالى قبرس بوده است. شغل او كشاورزى بوده كه تمام املاك خود را فروخته و به شاگردان عيسى تقديم داشته است. رسولان، برنابا را به انطاكيه براى ارشاد و هداى مردم فرستادند.
جلاسيوس پاپ كه در سال ۴۹۲ ميلادى به رياست روحانى كليسا جلوس ‍ كرد، دستور داد كه تعدادى از كتابهاى عهد جديد بكلى از ميان برداشته شود؛ از جمله اين كتب انجيل برنابا بود. تا قبل از تجزيه و انشعاب در مسيحيت يعنى عصر پروتستان ها، اناجيل و كتب مذهبى مسيحيت فقط در انحصار روحانيون بود و عامه مردم از آنها بى اطلاع بودند. از آن پس اين انجيل به فراموشى سپرده شد.
در سال ۱۸۱۳ ميلادى يكى از علماء فرقه پروتستان در كتاب خود از اين انجيل ياد كرد. يكى از مترجمان انگليسى قرآن در مقدمه خود از ترجمه اين انجيل نيز ياد كرده است.
نسخه اسپانيولى اين انجيل در ۴۲۰ صفحه مى باشد. ترجمه انگليسى آن از روى همين نسخه صورت گرفته است و ترجمه عربى آن از روى ترجمه انگليسى صورت گرفته و در مصر چاپ شده است.”

آیت الله بهجت (ره) در مورد انجیل برنابا می فرماید:
انجیل برنابا با اناجیل اربعه مخالف است. جهات عجیبه و شواهد صدقی در آن است که خدا می داند چقدر به اسلام نزدیک است از جمله تحریم لحم خنزیر…بله دو سه جایی یادم می آید که این (کتاب) با اسلام مخالفت دارد. فقط چیزی که هست این است که این دو سه جا هم داخل در انجیل برنابا شده است…اما مخالفتهای صریحی با دیگر اناجیل دارد که سبب شده بگویند این انجیل مجعول است با آنکه هر کسی که این انجیل را ببیند یقین پیدا می‌کند که (قسمت)زیادش همان بیانات خود حضرت عیسی ع است…اگرچه الفاظ آن شبیه قرآن نیست، نه در معانی و نه در الفاظ اما خیلی شبیه به روایات عالی ما است…من انجیل برنابا را به زبان گرجی دیده ام که روی پارچه بوده و جلدش هم چرم نبود بلکه تخته (= چوب) بود. آقای مرعشی نجفی آن را به آقا طباطبایی داد و گفت این چند سال قدمت دارد؟ آقا طباطبایی گفت: حدس می زنم پانصد سال! که الآن هم پنجاه سال از آن تاریخ می گذرد. آقا مرعشی گفت: این را نگه داشته ایم تا اگر کسی را یافتیم که به زبان گرجی وارد بود آن را به فارسی یا عربی ترجمه کند. که هر چه قدیمی تر باشد به صحت و درستی نزدیکتر است. (۱۱)

وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى


(۱) متّى، بر وزن حتّى، در اصل به معنى خدابخش است.
(۲) مستر هاکس، کتاب قاموس مقدّس، ص ۷۸۲
(۳) Harrington, Daniel J. (1991). The Gospel of Matthew
(۴) Nolland, John (2005). The Gospel of Matthew: A Commentary on the Greek Text. Eerdmans
(۵) مَرقُس یا مُرقُس (به فتح و ضمّ میم)، هر دو ضبط شده است.
(۶) E P Sanders, The Historical Figure of Jesus, (Penguin, 1995) page 63 – ۶۴
(۷) قاموس مقدّس، ص ۷۹۲.
(۸) المنجد فى الادب والعلوم.
(۹) قاموس مقدّس، ص ۷۷۲.
(۱۰) قاموس مقدّس ، ص ۹۶۶.
(۱۱) از مقدمه انجیل برنابا، گروه پژوهشی و تحقیقات خاتم ۱۳۸۶


جهت مطالعه بیشتر منابع زیر پیشنهاد می شود (با کلیک بر روی آن ها می توانید از آن ها استفاده کنید) :

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *