شعر

جلوه هایی از قرآن کریم در شعر حافظ

تردیدی نیست که هر نوع دانش و اندوخته‏ ی ذهنی شاعر خواه ناخواه در شعرش انعکاس‏ می‏ یابد، زیرا در واقع آنچه شخصیت معنوی او را شکل می‏ دهد همان دانش ها و تجربه‏ ها و آموخته‏ هایی است که به مرور زمان و در طول زندگی بدست می‏آورد.

ادامه نوشته »